De Groote Aard en SBO De Piramide participeren in het Centrum Passend Onderwijs van Onderwijsstichting KempenKind. Het CPO coŲrdineert de expertise om leerlingen met een speciale onderwijsvraag te onderzoeken en te begeleiden.
Voor meer informatie verwijzen we u rechtstreeks naar de
website.

De expertise van De Groote Aard is vastgelegd in het Schoolondersteuningsprofiel.
Klik voor het
Schoolondersteuningsprofiel Speciaal Onderwijs (SO)
Klik voor het
Schoolondersteuningsprofiel
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)