Nieuwe leerling op De Groote Aard?

Een kind met een verstandelijke beperking verdient de grootste zorg en het best passend onderwijs. U als ouder weet dat als geen ander.
U zult dus met extra zorg de best passende onderwijsvoorziening kiezen voor uw zoon of dochter.
De Groote Aard is erin gespecialiseerd om deze leerlingen goed, adequaat onderwijs te geven.
Wij bieden u alle ruimte om met ons in gesprek te gaan over het onderwijs waar uw kind het meeste baat bij heeft.

Wij hopen dat deze website u al wat informatie geeft.
Een gesprek en een uitgebreide rondleiding door de school geven u nog meer duidelijkheid.
Daarvoor kunt u contact opnemen met onze interne begeleider Greetje van Mol.
Zij is te bereiken via het telefoonnummer van school 0497-513291 of via e-mail gvmol@kempenkind.nl