Het onderwijs in Nederland is regionaal verdeeld in samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor voortgezet onderwijs.

De scholen binnen een samenwerkingsverband moeten samen met de ouders/verzorgers kijken naar een geschikt onderwijsarrangement voor de aangemelde leerling. Dat heet de zorgplicht. Voor ‘zorgleerlingen’ kan dit betekenen dat de school waarop de leerling is aangemeld zelf het juiste onderwijsarrangement kan bieden, of dat dit gebeurt met mogelijke ondersteuning vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs, of dat plaatsing op het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs nodig is. De school waar de leerling is aangemeld gaat dan (samen met de ouders/verzorgers) in overleg met het (voortgezet) speciaal onderwijs om dit arrangement mogelijk te maken.

Om toegelaten te kunnen worden op De Groote Aard is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig, afgegeven door het samenwerkingsverband passend onderwijs waar de leerling woont c.q. op school zit. Voor meer informatie over passend onderwijs zie de website www.passendonderwijs.nl .


De Groote Aard maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Kempenland. Dit geldt voor leerlingen in de basisschoolleeftijd, dus onze SO-afdeling.
U kunt meer informatie vinden op de website van het
Samenwerkingsverband.

Voor de leerlingen van de VSO-afdeling zijn we onderdeel van het Samenwerkingsverband VO Eindhoven-Kempenland.
U kunt meer informatie vinden op de website van het
Samenwerkingsverband.