Werken met leerroutes.pdfDe Groote Aard is SO-VSOschool. We hebben dus zowel een SO - als een VSO-afdeling.
Alle leerlingen zijn ingedeeld in een vaste groep. In de SO-afdeling hebben we drie groepen. De VSO-afdeling telt zes groepen.
Het onderwijs wordt gegeven op basis van een
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In het OPP staat de verwachte uitstroom en de bijhorende leerroute. Elke leerroute wordt gevuld met leerlijnen. Dat zijn de onderwijsdoelen waaraan we werken. De Groote Aard werkt standaard met CEDleerlijnen.
Klik voor de
SOleerlijnen
Klik voor de VSOleerlijnen

Voor leerroute 1 kunnen we gebruik maken van Planciusleerlijnen en onze eigen leerlijnen.
In één groep kunnen leerlingen uit meerdere leerroutes zitten.


De Groote Aard kent vier afdelingen:
SO OB = Speciaal Onderwijs Onderbouw – groep: SO OB 1
SO BB = Speciaal Onderwijs Bovenbouw – groepen: SO BB2 en SO BB3
VSO OB = Voortgezet Speciaal Onderwijs (onderbouw)  – groepen: VSO OB1, VSO OB2 en VSO OB3
VSO BB  =  Voortgezet Speciaal Onderwijs (bovenbouw) – groepen: VSO BB D(agbesteding) en VSO BB A(rbeid)Schematisch ziet de schoolorganisatie er zo uit.