Meedenken gebeurt in de Klankbordgroep. Dat is een adviesorgaan en klankbord voor de directie. In deze groep zitten nu negen personen. Zij worden gevraagd door de directie. Ze hebben een band met school en/of met jongeren met beperking en zijn daarom gemotiveerd om onze school met raad bij te staan.
In de Klankbordgroep zitten:
 
Fred Das
Jan van de Hamsvoord
John Heijligers
Gerda Huijbregts
Aniet Langeveld
Ton Mulder
Robert Pinter
Gerrit Smits
Theo Voets
Driek van de Vondervoort