Schooltijden

De school begint iedere dag om 09.00 uur.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de leerlingen om 15.00 uur naar huis.
Op woensdag om 12.45 uur.
Alle leerlingen eten op school van 12.00 uur tot 12.30 uur.

Verlof
 
Verlof voor een doktersbezoek, bijwonen van een huwelijk, overlijden familie, uitstapjes, vakantie e.d. kunt u bij de directie aanvragen door middel van een Aanvraagformulier Leerlingenverlof.
 
Dit standaardformulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school. U kunt het ook downloaden door bovenstaande
link aan te klikken.

Een verlofformulier dient u één week vooraf in te leveren op school.