Spelen zonder conflicten

De Groote Aard gebruikt met ingang van het schooljaar 2014-2015 de methode Beweeg Wijs voor de invulling van de pauzes.

Beweeg Wijs leert de leerlingen spelen volgens een vast indeling, die aangeduid wordt met kleuren. Zo ontwikkelen ze hun spel - en beweegmogelijkheden.

BeweegWijs is geÔntegreerd in ons onderwijs. Leerlijnen en doelen voor sociaal-emotionele ontwikkeling staan aan de basis van het spelaanbod van BeweegWijs. Leerlingen worden geobserveerd  en de gegevens gebruiken we bij de plannen voor een volgende periode.

Het resultaat van BeweegWijs is, dat iedereen actief is in de pauze. De conflicten worden minder en iedereen doet mee. Er zijn geen muurbloempjes meer.

Beweeg Wijs vraagt wel iets van het team. Surveilleren wordt organiseren en stimuleren van het spel van de leerlingen.