De Groote Aard werkt met andere scholen in Europa aan het project European Food Paspoort
Aan het project doen scholen mee uit:
Polen - Portugal Ė Bulgarije Ė Letland Ė ItaliŽ Ė Turkije en Nederland.

Klik hier voor de website van het Europees FoodPaspoort
Translation   

Het FoodPassport Project is een programma van drie jaar (2014-2017) van de Europese Gemeenschap binnen het kader van Erasmus + KA2. Het bevordert samenwerking door innovatie en uitwisseling van goede praktijkervaringen. De belangrijkste onderwerpen van het project zijn gezonde voeding, leefstijlen en gewoonten en de voorbereiding van traditionele maaltijden van de partners. Het doel is het bereiken van gelijke deelname aan de samenleving door middel van een collectieve bewustvorming en identiteit op basis van voedsel.

Wie zijn wij?

In het project werken zeven instellingen, waarvan vijf scholen voor speciaal onderwijs samen. De overige twee instellingen zijn een instituut voor Hoger Onderwijs en een uitgeverij die zich met kunst - en cultuurpromotie bezighoudt. De hoofdgedachte achter het project is om te profiteren van de overeenkomsten in het werk waar het gaat over het leren over gezonde voeding, leefstijlen, gewoonten en de voorbereiding van traditionele maaltijden van de partners. Een ander belangrijk aspect is, dat het project ook gaat over het ontdekken en implementeren van nieuwe onderwijsmethoden in het leerproces en omgang met leerlingen uit het speciaal onderwijs. Bovendien wordt in het project praktisch werk betrokken van studenten die opgeleid worden tot leraar in het speciaal onderwijs.

Wat willen wij doen?

De belangrijkste resultaten van het project zijn een certificaat voor het Europees Foodpaspoort en een Europees Mobiliteit-certificaat. Er komt een Kookboek in een interactieve - en gedrukte versie met een verzameling van zowel de voorgestelde als de uitgevoerde recepten. Ook de stappen die gemaakt zijn bij de ontwikkeling van de activiteiten tijdens het project, lesmateriaal over nieuwe onderwijsmethoden, omgang en praktisch werk op de scholen worden in het Kookboek gebruikt en gedeeld

 Waarom zijn we dit gaan doen?

Deelname aan de samenleving is zeer belangrijk voor onze leerlingen. Om onafhankelijk en individueel te kunnen leven hebben ze fundamentele praktische kookvaardigheden, inkoop van levensmiddelen en kennis over de gezonde voeding nodig. Wij willen onze leerlingen en docenten positieve ervaringen op laten doen waardoor scholen voor speciaal onderwijs van alle partners instellingen nieuwe ideeŽn, benaderingen en onderwijsmethoden in het schoolbeleid op kunnen nemen.

Een groot aantal leerlingen heeft een laag zelfbeeld, weinig communicatievaardigheden en lage basiskennisvaardigheden zoals bij rekenen, lezen en natuurkennis. Wij hopen dat het project hen in staat stelt om de beschreven vaardigheden te vergroten. Bovendien hopen we ook dat de realisatie van het project de leerlingen motiveert om te leren en hun interesse in de kennisgebieden, die zijn verbonden met het project te verhogen. Aan het einde van het project worden de leerlingen die deelgenomen hebben aan het koken en de realisatie van het project met al haar belangrijke doelstellingen beloond met het Europees Foodpasport gemaakt door alle partnerinstellingen.